adobestock_119333633.

USA er ikke lenger det lovede land.

Kanskje på tide at vi ser i en annen retning?

Fra jeg var tenåring av har jeg vært en del av miljøer med stor fascinasjon for USA. Det var stor stas om en festival hadde amerikansk forkynner på besøk og alt hørtes så mye mer åndelig og vakkert ut på engelsk. Vi sang engelske sanger og leste mer enn gjerne engelsk bibel for et rikere poetisk språk. 

På våre pilgrimsreiser til USA har vi himlet med øynene over «God Bless America» og flagget som vaiet over alt, også i kirkerommet. Men med Starbuckskaffe i hånden og nyshoppede klær, tålte vi det. De siste årene har glansen falmet. 

Mennesker som har uttalt seg på vegne av Gud, venner som tror på konspirasjonsteorier og som velger seg sitt eget verdensbilde, ledere som viser seg å leve dobbeltliv, har gjort tilliten tynnslitt. Jeg spør meg selv om vi har svelget for mange kameler i fascinasjonen for den amerikanske selvtilliten og aksenten. 

Har vi sett i feil retning i vår søken etter å se mer av Gud gjennom andre mennesker og kulturer? 

Har vår beundring for de som snakker sånn som på tv, gjort synet vårt litt mindre skarpt? 

Vi har adoptert «green room» for talerne, filtrerte glansbilder av menighetslivet på Instagram og målet om å bli størst mulig. Selv om Jesus er så langt fra amerikansk som vi kan få det til. Ja, ikke er han særlig norsk heller. Men jeg tror at vi de neste tiårene vil se en forskyvning fra den vestlige dominans mot at Asia og den sørlige halvkule får mer plass i den verdensvide kirken. 

For selv om like barn leker best, har vi kanskje mer å lære av de som utfordrer vår vestlige livsstil ved å se på oss med Guds rike-øyne. I dagens samfunn er vi i en ny og uvant posisjon som minoritet og på mange måter utskudd. Vi kan komme til å måtte ta valg som gjør oss utenfor og uglesett, og til og med koster oss statsstøtten. 

Å følge Jesus i Norge i dag kan komme til å koste. Der har brødre og søstre fra andre deler av verden mye å lære oss. De snakker nok ikke så fancy engelsk og kommer ikke i samme innpakning som våre helter fra Amerika, men kanskje er tiden inne for å avlyse USA som det lovede land og løfte blikket høyere?

«Jesus svarte: mitt rike er ikke av denne verden» Joh 18,36.

Først på trykk i Korsets Seier uke 7 2021.