050eba7e-1074-407f-a0cb-c3515183ca04.

Sammen som generasjoner

Geir Edvin Frøen og Alv Magnus har ført i pennen en deklarasjon som mange signerte 24 juni 22

Sammen som generasjoner

 

Bibelens Gud kaller seg ofte for Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han forholder seg til den unge generasjon, foreldregenerasjonen og besteforeldregenerasjonen. Vi er alle regnet med av Gud og hver generasjon har sin plass. 

 

Når Gud har berørt vårt land tidligere og ungdomsmiljøene blomstret opp, var det mange av de unge som savnet eldre kristne som kunne støtte og veilede dem når de møtte utfordringer og vanskeligheter. 

 

Nå står vi foran en ny besøkelsestid. En ny ungdomsgenerasjon sier ja til kallet om å følge Jesus. Det ønsker vi som voksne og eldre å velsigne.  Vi erkjenner at også vi behøver å bli berørt av Guds Ånd. Vi vil ikke gi inn for løgnen om at de unge ikke trenger oss og ikke ønsker vår tilstedeværelse. 

 

Vi erklærer at vi vil være tilgjengelige. Hva har vi å bidra med? Vi har lært noe om Bibelens troverdighet og Guds trofasthet. Vi vet at valg har konsekvenser, ofte store og langvarige. V tror de unge vil verdsette og lytte til gudfryktige råd. 

 

Gud sier i slutten av det gamle testamente at han i endens tid vil vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene. 

Generasjonene sammen vil bringe velsignelse og være et vern for folket.

 

La oss gripe muligheten! La oss stå sammen! Norge kan på nytt bli et foregangsland i misjon; en ny bølge av arbeidere skal ut til dem som ennå ikke har hørt. Vi vil stå sammen som generasjoner! 

Da kan landet vårt bli et fyrtårn for Guds rike i Europa og resten av verden! 

 

Oslo 24.6.2022