49251706_530964367389780_8569565537800028160_o

Gi Jesus videre

I helgen samles over 1300 mennesker for å Gi Jesus videre.

En av de aller største fellekristne konferansene skjer denne helga i Kristiansand. Over 1300 påmeldte skal få matnyttig input på hvordan vi kan gi Jesus videre til neste generasjon, og ikke minst; hva vi kan gjøre for at vi ikke skal miste så mange fra fellesskapene våre. 

I sin masteravhandling "Easy come, easy go" har Roald Zeiffert undersøkt når de kritiske punktene er; når vi mister flest barn og unge. Hans arbeid viser at 11-årsalderen er en kritisk alder. Man er verken barn eller ungdom, og opplegget kan enten oppleves for barnslig eller over hodet på en. Et annet kritisk punkt er året etter konfirmasjonstiden, i enkelte sammenhenger forsvinner så mange som halvparten av konfirmantene ut av menighetens ungdomsarbeid året etter konfirmasjonen. 

Dette er tall vi er nødt til å ta på alvor. Inngangsdøren til barne og ungdomsarbeidet i menighetene har en bred inngangsdør med lav terskel. "Alle skal med" Det alvorlige er at bakdørene våre står på vidt gap. Hvordan kan vi bedre se de som forsvinner fra fellesskapet vårt? Hva kan vi sende med dem, som muliggjør en retur? 

I Salme 121.8 står de vakre ordene: Herren skal bevare din utgang og din inngang, fra nå av og til evig tid. 

Kan vi også velsigne noen på vei ut, for dermed å øke sjansene for en velsignet inngang igjen senere? Hvordan kan det se ut? Vi trenger flere øyne som ser. Vi trenger flere som spør etter de som ble borte. Vi må skape et fritt rom det på ett vis skal være enkelt å forlate, samtidig som det er så godt å være der, at det er vanskelig å forlate de gode relasjonene. Vi må i større grad lete opp de bortkomne, ikke bare passe på de vel bevarte. 

Carl Henrik Jaktlund sier om denne masseflukten av de unge fra kirkene våre, ”..Derfor bør spørsmålene oppmuntres og lokkes frem, ikke kveles. Ikke engang om de er kritiske. Lite eller til og med mye skepsis er ikke feil, men tvert imot en god ingrediens for å gjennomskue noe som ikke er ekte. Faren for at utvikling og modning stanser opp, er større om spørsmålene stilner, enn om de er der og får søke svar og rett vei.” (  "Jesus gikk videre, og menigheten sto igjen" 2009) 

Vi har mye å lære og håpet mitt for denne kommende helga er at det blir mer enn påfyll og inspirasjon, men at det fører til konkrete endringer og at vi ser en ny innsats for å bevare VIP´ene i Guds rike; barna og de unge.