canva---woman-holding-baby-near-window
Photo by Juan Pablo Arenas

Generasjonssavnet forsterket

Vi savner hverandre som aldri før!

«Uten besteforeldre stopper Norge» er et catchy sitat som mange småbarnsforeldre nå vil skrive under på at oppleves ganske sant. Vi savner besteforeldre, oldeforeldre, ja vi savner de eldre! Min hjertesak har lenge vært å spleise generasjonene, da jeg opplever at det er savn etter hverandre. De unge savner trygge voksne som vil lytte, be med, være tilstede for de unge. De eldre savner de unge og selv om et felles møtepunkt krever en del  kompromisser, er alternativet ganske trist. At vi bare sitter hver for oss og har vår foretrukne stil og vårt homogene fellesskap, men savner generasjonen over eller under oss. 

Nå kan vi ikke være sammen, verken i menigheten eller i familien. Kan det også komme noe godt ut av det? Kan vi innse at viktigere enn forskjellene er samholdet og fellesskapet? 

Det er for tidlig å evaluere tiden vi er inne i og hva den har gjort med oss. Men jeg håper pausen fra gudstjenestelivet «live» kan ha gjort noe med innstillingen vår til samlingene våre. At vi ser at det er viktigere å være sammen, enn å ha det på vår måte. At vi verdsetter å sitte sammen, kjenne ny glede over fellesskapet og anerkjenner at Gudsnærværet er i atmosfæren, ikke opplegget vårt. Der hvor to eller tre er samlet, der er jeg midt iblant dere, sa Jesus. Når mange nå har sittet alene og sett på gudstjeneste, kan det komme til å oppleves sterkt å få sitte sammen og kjenne seg som en del av noe større. Vil fellesskapsfølelsen kunne overvinne individualismen? Kanskje ikke med det første, men kanskje på sikt? Fordi vi har kunnet zappe mellom gudstjenester etter egen smak og ønske, men savner egentlig å se de rundt oss, og være sammen på tvers av musikksmak og livssituasjon. Fordi vi vil mye heller være i noe som er ekte og live, enn noe som er ferdigprodusert og arrangert. «Menighet er folka» sier vi lett, men aldri har det blitt så sant som de siste ukene. Det er folk vi savner! 

Jeg håper den kommende tiden kan åpne for nye store rom mellom oss, der vi tåler mer, elsker rausere og er mer tilstede, når vi endelig kan være sammen! Både besteforeldre, de helt unge, de midt i livet, ja – alle!